Tags

,

Hôm nay (đầu tuần, khác với những lần công bố CSTT thường vào cuối tuần, chắc là đang nghiên cứu các biện pháp, giải pháp, chế tài kèm theo, hoặc là công bố giảm trong vài ngày tới ngay sau phiên họp CP của thống đốc là bộc phát quá bất ngờ nên cần thời gian đánh giá lại cái tác động… ), SBV đã ra thông báo giảm 1 điểm % đối với các loại lãi suất Tái cấp vốn, cho vay thanh toán qua đêm, tái chiết khấu và trần lãi suất huy động VND (loại dưới 1 tháng và từ 1 tháng trở lên). Cụ thể:

Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn từ 15%/năm xuống 14%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 13%/năm xuống 12%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 16%/năm xuống 15%/năm. Trần lãi suất VND đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ 6%/năm xuống 5%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên từ 14%/năm xuống 13%/năm.