Tags

, , , , , ,

Tại sao NHNN do dự mua USD để tăng dự trữ ngoại tệ dù rất cần thiết và cấp bách (DTNT cao để chống lại các cú shock, tranh thủ tỷ giá đang xuống và nguồn cung USD trên thị trường tăng, giảm nhập siêu, tranh thủ thời gian trước khi đồng USD có thể mạnh lên khi Fed kết thúc QE2…)

Lý do có thể giải thích là NHMM thiếu các biện pháp trung hòa lượng VND bơm ra để mua (trong khi thực hiện CSTT thắt chặt). Nguyên nhân do lượng TPCP mà NHNN nắm giữ quá ít cũng như quy mô thị trường TPCP ở VN quá thấp (chỉ khoảng 1/10 so với lượng cung tiền M2). Ngoài ra, SBV còn “sợ” với bài học: “Bơm mạnh, thắt gấp” trong năm 2008! Giải pháp có thể thực hiện lúc này là: mua USD đồng thời trung hòa bằng cách phát hành trái phiếu hoặc tín phiếu NHNN. Các bạn đọc thêm bài viết của “người trong cuộc” này (có thể xem ở đây: Vef).

Như đã nói ở entry trước, phát hành TPCP để trung hòa thì không thể (monetizing money), tăng dự trữ sẽ gây nên những cú shock thanh khoản do quy mô và năng lực tài chính, khả năng thanh khoản của các NHTM hiện tại đang chênh lệch nhau quá lớn, đồng thời có khả năng tăng chi phí là tăng lãi suất cho vay. Phát hành Tín phiếu hoặc trái phiếu NHNN (tôi nghĩ là tín phiếu vì kỳ hạn phát hành chưa cần thiết phải dài) sẽ trả lãi suất tương đối hấp dẫn.

Bài toán chi phí cũng tính đến: lãi suất tín phiếu so với lãi suất sử dụng USD khi phát hành buộc NHNN phải tính toán. Tuy nhiên, dù gì đi nữa, “hy sinh” để thực thi chính sách hiệu quả luôn ưu tiên.

————-

Updated 19/05/2011: NHNN mua “túc tắc” là đây: Ngân hàng nhà nước đã mua 1 tỉ đô la Mỹ (Stox)