Tags

,

Cập nhật Đối tác chiến lược nước ngoài của một số NHTM. Dưới đây là một số đối tác chiến lược nắm giữ tỷ lệ cao:

Source: Moody’s Investors Service (double click for larger)

Cập nhật thêm: Oricombank, VIB và Southern bank cũng vừa được chấp thuận nâng mức bán cho NH nước ngoài từ 15% lên mức tối đa là 20%. Vừa rồi VCB ra tin bán 15% cho NH Mizuho của Nhật (có thể nâng lên 20%), trước đó, CTG cũng đang trong quá trình đàm phán bán cho cho Bank of Nova Scotia 15% sau khi bán cho IFC 10%. Trước đó nữa, Mekong Bank cũng đã bán cho Temasek Holding 15% và đang có kế hoạch nâng lên 20%.

Nhưng việc gia tăng tỷ lệ cổ phần bán cho NH nước ngoài theo đánh giá của Moodys là cải thiện được vị thế về rủi ro (tín nhiệm) cho NH Việt Nam [khi gia tăng tiềm lực vốn trong giai đoạn khó khăn, nâng cao khả năng quản trị ngân hàng, quản lý rủi ro và cải tiến sản phẩm].

“Bộ đôi” nào sẽ lợi hại nhất? :-> [Qua đánh giá hiệu quả tài chính của một số NH, tôi thấy có sự cải tiến rõ rệt cũng như mạnh mẽ trong thời gian dài. Về mục tiêu chiến lược, rõ ràng hơn]