Tags

, ,

Tôi post lại chart và comment của Ts. Giang về tỷ giá: “Điểm nổi bật của phần update cuối đồ thị là REER của VN đã tăng trở lại từ khoảng đầu năm 2011 (ngay cả NEER cũng tăng nhẹ từ tháng 8/2011). Hiện tại REER đã quay về level giữa năm 2009, nghĩa là những nỗ lực phá giá VND (so với USD) trong gần 3 năm qua đã bị lạm phát cao xóa sạch. Mức độ cạnh tranh về giá của tradable goods của VN không được cải thiện gì trong thời gian qua và sẽ tiếp tục tệ đi nếu VN không phá giá tiếp đồng nội tệ trong khi lạm phát vẫn cao ngất ngưởng” Tỷ giá hiện tại được hỗ trợ khá lớn từ các yếu tố lãi suất, chính sách hạn chế đô la hóa, cán cân BoP và cả niềm tin vào những công bố của Thống đốc.
Tuy nhiên, REER đang ở vị thế khá áp lực! Sẽ cản trở lớn cho việc hạ lãi suất đồng nội tệ! Như thế, nếu xảy ra một vài cú shock hay đầu cơ, có thể sẽ tiếp tục phá giá để thực hiện mục tiêu giảm lãi suất? (và hỗ trợ nâng cao sức cạnh tranh của các DN trong nước, cũng như hỗ trợ doanh xuất khẩu, vốn đã kiệt quệ do lãi suât VND quá cao). Diễn biến sẽ thuận lợi nếu lạm phát giảm nhanh và đây cũng là mục tiêu tối thượng!. (Hiện tại có lẽ duy trì tỷ giá để cố gắng giảm lạm phát, giảm lãi suất và tiến hành phá giá) Việc lạm phát cao trong 3 năm qua đã lấy đi quá nhiều thứ!