Tags

[Thực ra phần này nằm trong phần comment của bạn Ngoc Chan, nhưng vì để hiểu một cách “cơ bản” nhất, nó hơi dài, nên tôi đưa ra thành một entry mới]

Theo câu hỏi của bạn thì …Tôi chưa hiểu ý bạn cần là gì? Bởi các hoạt động mà vị TGĐ cho biết là rất bình thường. Chắc bạn muốn biết con số 60% là từ đâu ra!

Nó không từ đâu hết (không có quy định), từ Eximbank thôi, đó là chiến lược của NHTM này. Bản thân tôi thấy mức 60% này là thận trọng (như ông Phước đã nêu trong bài, từ lịch sử!) (Sau này, khi Thông tư 13 và 19 ra đời, giới hạn khả năng cho vay theo nguồn huy động ổn định và khả năng thanh khoản hì tỷ lệ cũng không thấp như vậy)

Mỗi NHTM đều có hoạt động truyền thống là huy động để cho vay và tỷ lệ cho vay bao nhiêu % tùy vào chiến lược và khả năng của NHTM này (khả năng ở đây như quản lý rủi ro tín dụng, và khả năng sử dụng nguồn còn lại không cho vay một cách hiệu quả để giảm áp lực lên lợi nhuân, như có NHTM cho vay chiếm đến 80% TTS). Bởi cái công thức chung cho ngân hàng truyền thống là Lợi nhuận thuộc về CSH, ROE = ROA *Assets*Leverage, mà ROA ~ NIM (biên lãi ròng) * Lending rate (tức, cái tỷ lệ 60% ở trên) với NIM (thu lãi trừ đi chi phí lãi từ một quy mô tài sản quản lý tạo ra nó) biến động ít, cứ việc tăng huy động rồi cho vay, chẳng cần phải làm gì nhiều hơn!!! Đôi khi, một số NHTM còn thấy ROE cứ tăng lên làm người ta quên mất (cố tình) việc tăng vốn CSH (do leverage tăng lên, nếu cao quá thì người ta lại…dấu nó đi hoặc “thay tên đổi họ” một số account nhạy cảm)!

Tôi nhấn mạnh chữ truyền thống (hình như VN chỉ một số ít thoát ra khỏi cái từ này), bởi công nghiệp ngân hàng (+ financial innovations) phát triển nhanh (con người + máy móc tạo ra) đến mức…người ta …không còn kiểm soát được nữa!

Một cách tổng thể là: (1) Funding = Huy động (TCKT & Dân cư) + Vốn ủy thác từ các TCTD khác (như trading finance, ADB, JBIC, RDF) + Vốn vay/nhận tiền gửi Liên NH và (2) Tài sản (Assets) = Tiền mặt (& equivalent) + Cho vay + Đầu tư (TPCP, góp vốn,..) + Tiền gửi/Cho vay LNH + TSCĐ (ngoài ra còn có tài sản khác)

Như bạn thấy, để “kích” TTS lên, phải huy động thêm nguồn và sử dụng nguồn.

Như vậy, theo bài báo thì Eximbank, khoản cho vay chỉ chiếm khoảng 60% TTS kia thôi, nên để tăng quy mô TTS lên nhanh mà cho vay/TTS ổn định thì có cách khác là Tăng huy động liên ngân hàng (1) và cho vay/gửi lại trên liên NH (2)! (Nhưng NIM của hoạt động nhận và gửi lại trên liên ngân hàng không cao)

Nói thêm: Đó chỉ là một phần, theo tôi biết, Eximbank, khi huy động được, một phần chảy vào vào TPCP (tăng nguồn vốn, tăng tài sản, => TTS tăng lên) làm account này tăng mạnh (đây là điểm đúng của Exim trong vài năm gần đây khi thanh khoản và lãi suất thị trường quá nóng). Tuy nhiên, có lẽ quá thận trong nên NH này đã không sử dụng hết nguồn lực vốn đang có (cụ thể là, tỷ lệ an toàn rất cao, thanh khoản tốt, nhưng suất sinh lợi thấp – đây là áp lực lớn đối với nhà quản lý NH phải chịu từ cổ đông).

Thực tế hai vế (1) và (2) ở trên bằng nhau nhưng không đơn giản để nó…cân bằng khi cả hai đều tăng lên (quy mô ngày càng mở rộng) vì….không thể biết được, đó là rủi ro. Rủi ro ở đây là: (1) và (2) không “đi cùng nhau” về giá trị thị trường (biến động khác nhau), về thanh khoản (dòng tiền của (1) và (2) lệch nhau, hoặc dòng tiền (2) bị hao hụt, như nợ xấu, bán rẽ tài sản,…) về chi phí phải trả và khả năng tạo lợi nhuận (bearing funds và earning assets thay đổi khác nhau do lãi suất thay đổi) và rất nhiều vấn đề khác.

Điều này một phần là do nhà quản trị không kiểm soát được hoặc cố tình lờ đi cái sự nguy hiểm việc: “[hai] đồng tiền [vay] dùng để mua muối và đồng dùng để mua gạo không cần phải phân biệt!”

P/s: Hình như tôi có một entry về LDR (Loan to Deposit Ratio), một hình thức tương tự Lending Ratio), để tôi check link lại.