VN PMI

Tags

Vậy là VN cũng đã có bộ chỉ số PMI được cung cấp bởi tổ chức uy tín. Tình hình PMI và sub-index (11 subcomponents) 4 tháng đầu năm:

Xem thêm về VN’s PMI và methodology của HSBC

Advertisements