Tags

,

* Ngân hàng “độc quyền” (xem Tuổi trẻ ngày 15/3/2012) của tác giả Thanh Tuyền (- tác giả tôi rất thích đọc):

“Nhiều tháng qua, để ổn định giá, giữ cho mức sống của người dân không giảm sút, Chính phủ và chính quyền nhiều địa phương đã xoay trở với nhiều giải pháp. Chính phủ phải cắt giảm thuế xăng dầu, gas để giá không tăng sốc. Nhiều địa phương hỗ trợ vốn để doanh nghiệp mua dự trữ hàng hóa thiết yếu… Thế nhưng, có loại hàng hóa đang gây sức ép rất lớn lên giá cả, đó là giá vốn, là lãi suất thì lại được thả nổi. Trong khi nhiều doanh nghiệp phải báo cáo chi phí đầu vào, đăng ký giá bán nhưng ngân hàng lại vô tư ấn định lãi suất, chẳng ai biết giá vốn của họ là bao nhiêu, cho vay lãi đến mức nào. Xã hội chỉ biết là chi phí của nhiều ngân hàng rất lớn, lương thưởng rất cao, lợi nhuận cũng lắm. Để có những cái cao, cái lớn đó, tất cả được đưa vào lãi suất và doanh nghiệp phải gánh chịu.”

* Vì sao?