Tags

, ,

* Tiếp Chuyện trái phiếu đắt hàng: Một ý rất đáng chú ý từ anh Vũ Quang Đông:

“Những tín hiệu từ đấu thầu trái phiếu chính phủ cho thấy: trong khi vốn cho đầu tư công có thể được đảm bảo sớm thì khơi vốn cho kênh đầu tư tư nhân vẫn chưa mở nhiều và các sectors mở cho đầu tư tư nhân của hệ thống tài chính là tương đối thận trọng. Vì vậy, nếu đầu tư công mặc dù có thể có đủ vốn nhưng không cải thiện được hiệu quả, tăng trưởng nhờ gia tăng đầu tư năm 2012 sẽ khó khăn. Vì vậy, tổng thể nền kinh tế sẽ khó có tăng trưởng cao được.”

Tín dụng tháng 1 sụt giảm, tuy chưa nói lên điều gì, nhưng, trái phiếu trúng thầu với tỷ lệ lớn cùng lãi suất rớt rất mạnh, và khả năng 25 nghìn tỷ trong quý 1 sẽ đạt tỷ lệ cao thì đáng lo ngại cho tăng trưởng.

Từ 5/2011 tôi có ghi chú về trần lãi suất, thanh khoản và crowding out. Điều này sẽ làm “chết” hệ thống SMEs!

* Lạm phát có nguyên nhân từ rất nhiều vấn đề, nhưng gốc rễ được quy về vấn đề tiền tệ. Chung quy lại, ở VN chúng ta, có lẽ vấn đề thâm hụt ngân sách (và in tiền) tồn tại quá dai dẵng gây áp lực lên lạm phát, mà các hiện tượng của CSTT ngắn hạn chỉ cầm cơn chứ không thể giải quyết dứt điểm được khi chúng ta không giải quyết vấn đề thâm hụt này. Một khi thâm hụt ngân sách chưa được nhìn nhận gốc rễ và giải quyết một cách triệt để (cùng với hiệu quả sử dụng vốn công – từ cách hiểu, con số cho đến chất lượng cùng với cơ chế “in tiền” liên thông giữa tiền tệ và tài khóa, thì có lẽ, lạm phát, lãi suất cao và crowding out còn đó, tăng trưởng sẽ không thể bền vững.