Tags

,

Thế giới ít rủi ro hơn? VN cũng đã có sự thu hẹp (giảm rủi ro), có điều vẫn ở ngay sau dưới Italia và trên cả Spain, hai quốc gia vốn đang trong nguy cơ vỡ nợ và năm trong top 10.CDS bên trên là loại 5 năm, là chi phí để bảo hiểm cho mỗi khoản debt 10.000 USD (tức tương đương điểm cơ bản – bps nến tính theo %)