Tags

, ,

Giảm dự trữ bắt buộc cho 5 Ngân hàng có tỷ trọng cho vay phát triển nông nghiệp lớn. Có điều, không biết đã có được những đánh giá hay bài học kinh nghiệm gì sau lần giảm thứ nhất từ năm 2010.

* Vì sao ưu tiên nông nghiệp? SBV đã định hướng cụ thể cho tín dụng đối với khu vực nông nghiệp và nông thôn, như chủ trương đã đề cập từ năm quý 3 năm 2010 (Thông tư 20/2010). Đây là một hình thức nới lỏng hướng dòng tiền vào mục đích cụ thể. Đặc biệt ảnh hưởng đến sản lượng ngành nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu trong nước và cả xuất khẩu, an ninh lương thực, đặc biệt, tác dụng bình ổn được mặt bằng giá cả khu vực này vốn rất biến động và ảnh hưởng lớn đến an sinh xã hội, mức sống và tạo việc làm ổn định cho người dân (xem thêm: Ngành nông nghiệp). (tuy nhiên, dòng tiền có thể bị sai lệch hay không thì chưa biết – bởi vì nó gắn với lợi ích của NH).

Mặt khác, đây là động thái tích cực trong điều kiện lãi suất cao hiện tại (cao hơn cả quý III /2010), có tác dụng chung đến mặt bằng lãi suất toàn thị trường. Một khi các NHTM này có khả năng cho vay với lãi suất thấp, thì sẽ có tác dụng kéo lãi suất thị trường xuống. DTBB thấp sẽ làm giảm giá vốn và tăng thêm một nguồn vốn kha khá, tín dụng cũng tăng kha khá. Hơn nữa, với target tăng tín dụng đã được fix (toàn hệ thống và từng NH một), thì phát triển tín dụng khu vực này tăng, cũng đồng nghĩa với việc hạn chế tín dụng đối với một số ngành có định hướng (của SBV) hạn chế (như phi SX)

* Có điều, giảm tỷ lệ DTBB trong 6 tháng trong thời gian sắp tới như thế, với ý muốn tiếp tục mở rộng loại hình tín dụng này? (tức tiếp tục tăng tỷ lệ cho vay) hay là một hình thức giảm giá vốn trong thời gian tới? Giảm giá vốn trong thời gian tới thì liệu tín dụng của những NH này có tiếp tục vào lĩnh vực ưu tiên hay vào lĩnh vực khác? Hay chỉ là hình thức tưởng thưởng cho hoạt động đã qua?! (Cùng với các chính sách khác như Tái cấp vốn ưu tiên hồ sơ tín dụng đối với lĩnh vực này) Tôi nghĩ, chủ trương trên nên áp dụng đầu kỳ, tức là, NHTM đăng ký chủ trương tỷ trọng cho vay, và sẽ phải thực hiện mục tiêu đó, SBV sẽ giảm tỷ lệ DTBB cho những NH đăng ký, tất nhiên, nếu không đạt sẽ có hình thức phạt và duy trì DTBB bổ sung!

Có thể “kêu gọi” thêm các NHTM khác phân bổ vốn vào lĩnh vực này. Đây là hình thức “đa dạng” hóa và phù hợp với chủ trương tín dụng trong năm 2012: ưu  tiên vào nông nghiệp, tỷ trọng trọng chiếm hơn 20% tín dụng toàn ngành) như Thống đốc đã nói, chứ nếu cho vay phát triển nông nghiệp tập trung vào một số nhỏ NH và càng kích thích những NH này tiếp tục cho vay nông nghiệp, có lẽ, sẽ biến những NH này thành những “NH Nông nghiệp nhỏ”! (tỷ lệ cho vay nông nghiệp lớn, hiện tại là từ 40 – 70%). Yếu tố cần xét đến là rủi ro nợ xấu đối với lĩnh vực này có thể khá cao và rủi ro tập trung lớn vào một nhóm các NH này, e là tính bất ổn càng cao hơn! (5NH được giảm DTBB lần này cũng có sự thay đổi so với 5 NH hồi 2010)

* Xem thêm tình hình kinh tế xã hội 2011, khu vực nông, lâm, thủy sản (kể cả đóng góp vào xuất khẩu, lao động, GDP,…)