Tags

,

Quan điểm hết sức lạc quan, nhưng tôi cũng hoàn toàn ủng hộ: “cứ đắp chiếu ngủ, không làm gì cũng xuống”, nếu 2012 tiếp tục duy trì nhịp độ như tinh thần NQ11 trong năm 2011, đó mới thực sự là kiềm chế lạm phát, lạm phát tất yếu sẽ giảm.

Lạm phát giảm? Hoàn toàn có thể, quan trọng là giữ vững cái “hầu bao” cung tiền như công bố, tiếp tục thực hiện hóa nhịp độ cắt giảm đầu tư công cùng tái cấu trúc DNNN như tinh thần NQ 11 đã thực hiện trong năm 2011.

Lạm phát các năm trước cứ  giảm rồi lại bùng lên rất nhanh là do tiền cung ứng hàng năm quá lớn, làm một cách nữa vời  – “sợ đau” (vì nữa vời nên lạm phát tâm lý là rất lớn), trong những năm đó, tôi nghĩ, chúng ta chưa lúc nào được cho là chống lạm phát cả! Lạm phát là gì? Là sự  gia tăng giá cả một cách liên tục trong một thời gian dài, đưa giá cả lên một mặt bằng khác, trong quá trình tăng lên, có những lúc giảm xuống/đứng im như những nhịp sóng, rồi tiếp tục tăng, thu nhập danh nghĩa, của cải vật chất không tăng theo kịp (thu nhập thực tế giảm xuống). Chúng ta mới chỉ “đụng” vào những nhịp song đó thôi, còn xu hướng thì vẫn cứ thế tăng lên, “chống cái gì” khi thử nhìn tích lũy “lạm phát” trong năm, sáu năm qua?.

Kinh tế khó khăn là phải, lãi suất cao cũng phải. Ngân hàng đang thắt lưng buộc bụng. thử hỏi không khó khăn sao được khi cung tiền, tín dụng đều chỉ tăng chưa bằng ½ so với nhịp độ những năm trước và thấp nhất trong cả thập kỷ? Và việc chỉ tăng với nhịp độ chỉ bằng ½ nên lạm phát chắc chắn sẽ “xẹp”. Vấn đề là tất nhiên phải có hy sinh, nếu nữa vời, hậu quả sẽ lớn hơn (và tôi nghĩ cũng không còn đường lùi) – chúng ta cũng nên chuẩn bị cho kịch bản tăng trưởng chỉ 5 – 5,5%. Nếu duy trì kiên quyết tinh thần NQ 11, thì từ DNNN đến tư nhân đều phải tự đổi mới, tự tái cấu trúc lại để mạnh lên, đó là một phản ứng tự nhiên theo lẽ “đổi mới hoặc chết”.

Tăng trưởng sẽ gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế đã bị tổn thương, tuy nhiên, nếu giảm được lãi suất xuống khi ổn định hệ thống NHTM, đạt mục tiêu 5 – 6% cũng không khó. Cung tiền và tín dụng trên 15% cũng đã là quá lớn, chúng ta chẳng lo không tăng trưởng nỗi sau đó!