Chuyện giờ mới tiết lộ, định tăng giá điện đến 11,7%, nhưng vì lạm phát nên tăng chỉ 5%! Kiềm chế lạm phát là mục tiêu lớn! Với lần tăng đầu năm (1/3) lên đến 15,28% góp phần làm lạm phát bùng lên! Lần cuối năm (20/12) dừng ở 5%. “Định mức” còn lại chắc sẽ “phân bổ” dần trong năm 2012.

Một thông tin từ VCSC cho thấy, giá điện của VN ở mức khá thấp so với các nước trong khu vực! (Giá bán điện của VN là 6,2 Cents/KWh; Indonesia 7,0; Thái Lan 11,0; Singapore 20,7; Hồng Kông 25,8; Úc 19,7; Hoa Kỳ 11,2). Giá điện có khả năng tăng 10 – 15% trong năm tới/ hoặc cao hơn?

Một điểm đáng chú ý là tỷ lệ tổn thất năm 2010 lên đến 10,15% – tăng so với năm trước đó, tất nhiên là phản ảnh vào chi phí.

Cùng với các mặt hàng khác (nước, xăng dầu, …), kiềm chế lạm phát sẽ là bài toán hóc búa!