Tags

, , ,

Có lẽ SBV sẽ “theo” inflation target? SBV vừa triển khai hội thảo về lạm phát mục tiêu (SBV – hội thảo)

Inflation target policy thì quan trọng nhất là thực thi nâng cao tính độc lập của NHTW. Những “khung” còn lại là:, quyền hạn được quy định rõ ràng trong mục tiêu chính là mục tiêu lạm phát, tính trách nhiệm (thực hiện, giải trình, minh bạch) của NHTW. Và để thực thi CSTT dựa trên Inflation target được, một trong những điều kiện cần (trong nhiều điều kiện) thì phải xác định được “Lạm phát” ở đây là cái gì, đo như thế nào, đánh giá mức độ “lạm phát” này trong tương lai như thế nào, bằng công cụ gì, lượng dựa trên mức độ thông tin ra sao,…để từ đó, có được phương pháp thực hiện các chính sách, khung chính sách. Nhưng khó khăn nhất vẫn là tính độc lập của một central bank.

Xây dựng bộ chỉ tiêu – đặc biệt là lựa chọn chỉ số lạm phát như thế nào – có thể là core CPI, nhưng nói đến CPI có lẽ cũng cần xem xét lại tỷ trọng của rỗ giá này, đồng thời…nâng cao công tác dự báo! Tái cấu trúc thị trường tài chính – ngân hang, bởi cấu trúc của thị trường tài chinh có thể là rào cản lớn nhất làm thất bại nếu sử dụng công cụ không phù hợp vì cơ chế truyền dẫn của CSTT không phát huy hiệu quả (như từ Công cụ (CSTT) đi đến các mục tiêu trung gian (như cung tiền, lãi suất) và đến mục tiêu chính (sản lượng hoặc giá cả)

Inflation target có thể vừa là điều kiện cần, cũng có thể là điều kiện đủ để nâng cao creditability của SBV, tôi nghĩ rằng, công cuộc chống lạm phát trong năm 2011 và 2010 thất bại còn do tính chất kỳ vọng (expected inflation), nếu lạm phát mục tiêu hợp lý và tạo được uy tín, sẽ loại dần lạm phát kỳ vọng. CSTT sẽ phát huy hiệu quả cao hơn. từ đó, cũng nâng cao được giá trị của VND. Xem thêm: inflation target?: 

CSTT dựa trên Inflation target là việc thực thi CSTT với mục tiêu chính chính là kiểm soát lạm phát, hướng đến việc ổn định giá cả, ổn định tiền tệ: giá trị đồng nội tệ và niềm tin vào đồng nội tệ, được quy định rõ ràng về quyền hạn, trách nhiệm, cũng như tính minh bạch. Khi thực hiện CS theo mục tiêu này, họ đề ra mục tiêu trung tâm (thể hiện bằng con số cụ thể, có thể cộng/trừ đi một phần sai lệch) và thực hiện trong trung dài hạn theo mục tiêu này. Hiện nay có khoảng 26 quốc gia theo mục tiêu này [1], trong đó, phần lớn là các quốc gia mới nỗi (Emerging market) như Brazil (4.5%), Philippines (4.5%), Indo (4% – 6%, bình quân 5%), Thái Lan (0.5 – 3%), Mexico (3%); các quốc gia phát triển như Anh (2% – “Two point Zero”[2]), Canada (2%), Thụy Điển (2%), New Zealand (1% – 3%), Hàn Quốc (3%), Australia (2 – 3%).Bên cạnh đó, một số Central bank lớn nhất như Fed, ECB, BoJ, SNB – Swiss National Bank được cho là sử dụng một phần nội dung trong Inflation target.]