Tags

,

Ý kiến của chuyên gia HSBC về tạo lập thị trường TP ở VN rât đáng chú ý:

* Gia tăng thanh khoản trên thị trường thứ cấp bằng các nhà tạo lập thị trường và thiết lập đường cong chuẩn.

* Xây dựng “Cơ sở hạ tầng” với bộ quy chuẩn phát hành và giao dịch, thành lập công ty xếp hạng tín nhiệm có uy tín (nên lien doanh với một CRA của nước ngoài); có các chính sách phù hợp như thuế, quản lý,…Đa dạng hóa nhà đầu tư TP khác ngoài các NHTM (như nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ tương hỗ, hưu trí, cty bảo hiểm, và đặc biệt là người dân (đối với người dân, theo tôi nên phát hành TP link với lạm phát để gia tăng tính đảm bảo)

* Giảm số lượng TPCP xuống, tăng kỳ hạn linh hoạt hơn.

* Đa dạng thêm các sản phẩm trái phiếu cho thị trường như: TP link với lạm phát, Trái phiếu bằng nội tệ trên thị trường quốc tế, Repo market, phái sinh trái phiếu,(swap, forward,…) (tôi có đề cập đến trong một số entry như: Bond Market, TIPS, TIPS yield curve,…)