Tags

Hình dưới tôi vẽ từ dữ liệu của 42 NHTM trong năm 2010, đường mờ là tôi quét đường polynomial (bậc 3).

Quy mô quá lớn, thì tạo được vị thế, quyền lực thị trường sẽ có chỗ đứng và tạo được những ưu thế về chi phí, ưu thế về bargaining power, cũng như là thể hiện được “bản chất” lớn: chiến lược tốt, quản trị khối Tài sản – Nguồn vốn tốt. Nhưng lớn quá lại sử dụng, khai thác các nguồn lực không hiệu quả.

Vị thế nhỏ trên thị trường thì bị “thiệt thòi” nhiều hướng, cũng có thể do bản chất không phát triển được: chiến lược, quản trị không tốt, hoặc không khai thác đúng với phân khúc của mình, làm giảm hiệu quả nguồn lực sẵn có. 🙂

Hiệu quả và quy mô và tỷ trọng theo quy mô trong 3 năm gần đây vs 2010.

Sự bứt phá của một số NH tầm trung lên chiếm thị phần lớn, sắp tới là một vị thế mới (như G12?), một số NH nhỏ đã “leo” lên chiếm lĩnh thị phần, tuy nhiên, phần lớn vẫn không thể cải thiện được. số NH “nhỏ” chiếm tỷ trọng rất lớn – và có lẽ, chỉ những nhóm này cạnh tranh với nhau. Trong khi Top trên cũng sẽ chỉ cạnh tranh với nhau. Nhóm dẫn đầu hiệu quả không còn cao? Updated: trong 3 năm, hiệu quả của tất cả các nhóm suy giảm rõ rệt!

Notes: TTS tạo nên chủ yếu bởi cho vay, Trong năm 2010, tỷ trọng này lần lượt là: Cho vay chiếm khoảng 54,5%, gửi/cho vay liên NH 17,7%; danh mục đầu tư (trái phiếu, và một ít chứng khoán vốn) chiếm khoảng 15%,  góp vốn đầu tư 0,75% và TS không sinh lợi khác.

Related Articles: