Tags

Thử so sánh một vài chỉ tiêu, số liệu tôi lấy từ báo cáo của FDIC , NHNN và data của Stox.vn cùng với một số ước lượng:

Có lẽ NH VN không nhiều, không nhỏ, hoạt động lại hiệu quả.(?!) Còn về chất lượng TS cụ thể thì chưa ai cho thấy hệ thống của VN là kém!

Một vài so sánh với…Mỹ như: ROE, ROA, CAR, Tỷ lệ mất vốn (Net charge off ratio), tỷ lệ dự phòng (Reserves – Rs), tỷ lệ cover khoản mất vốn (như Rs/PLL hoặc Rs/Net charge offs). Hay cả LDR hay cả tỷ lệ NH bị thua lỗ (chúng ta không có!)

Về quy mô thì bank của VN vẫn còn nhỏ so với quy mô kinh tế, dân số, xã hội, thu nhập,…

Về quy mô và mật độ, có lẽ cũng không quá chênh vênh như Mỹ, NHTM VN tính theo TS thì có độ lệch chuẩn thấp hơn của Mỹ nhiều. Ở Mỹ, TTS bình quân của NH nhóm nhỏ hơn 0.1 tỷ (2.000 tỷ VND) chiếm 35.3%, với TTS bình quân là 57.4 triệu USD (tức 1.100 tỷ VND), nhóm từ 0.1 đến 1 tỷ (tức dưới 20.000 tỷ VND) chiếm 56.6% với TTS bq là 287.4 triệu US (khoảng 5.700 tỷ VND), nhóm lớn hơn 1 tỷ chiếm 8.1% với TTS bq là 21.65 tỷ USD (433 nghìn tỷ VND). Vị chi ước lượng TTS bq toàn bộ NHTM (mean) của nước này là 1.93 tỷ (khoảng 39.000 tỷ VND) với độ lệch chuẩn SD là 5.8 tỷ, tỷ lệ SD/mean là 3x. Trong khi đó, của VN có TTS bình quân là 84 nghìn tỷ VND, SD là 113 nghìn, SD/mean là 1.35x. NHTM “bé” nhất của VN cũng khoảng 8.000 tỷ, to hơn rất nhiều bank của họ.

Chúng ta đâu có hệ thống NHTM “phức tạp” lắm! :). Vậy vì sao cứ phải giảm!

Vậy chúng ta bị bệnh gì? Biết bệnh mới tái cơ cấu được. Gần đây nhiều ý kiến nóng trên các mặt báo là sẽ giảm số lượng, trong đó có ngụ ý là NHTM nhỏ! Tôi thì tôi nghĩ nằm ở chất lượng số liệu, chất lượng các chỉ tiêu an toàn, giám sát, nói dễ hiểu, NH nào cũng báo cáo tốt, lợi nhuận khá, thậm chí cao mà như “cá nằm trên thớt”. Còn tình trạng thực như thế nào chắc chắc người quản trị của NH đó biết! Thế nên, khẳng định một câu, chất lượng báo cáo/ công bố có vấn đề! Tức chất lượng bảng TKTS không đúng như những gì đã thấy. Nên “tái cơ cấu” ở chỗ này hơn là tính chuyện giảm số lượng NH (tất nhiên, làm đúng thì phải giảm, vì một số NH không thể tồn tài được nữa, nhưng phải đi từ chất lượng à số lượng chứ không phải đặt giảm số lượng trước.

Ở bất kỳ nền kinh tế nào cũng có bank siêu lớn, bank lớn, bank nhỏ, siêu nhỏ để phục vụ nhu cầu đa dạng của tất cả nền kinh tế, cái quan trọng nhất là “khỏe”. Thế nên cũng “tái” luôn cả chiến lược hoạt động, tức đưa các NH về vị trí thực của mình, đừng “tham lam quá” – bỏ kiểu NH nào cũng là NH đô thị hàng đầu,  tầm quốc gia mà không có sản phẩm hoặc đối tượng khách hàng chủ lực, đủ lực bao phủ toàn quốc (một vài chiến lược như….đâm đầu vào hòn đá tảng)

Update: Tôi đã thêm vào bảng số liệu trên mục No. Branches per 100.000 people. (*) Ước lượng; (**) Năm 2008 là 3.7; con số này của Thái Lan là khoảng 9, Philippines khoảng 5, Indonesia là khoảng 6 (nguồn: NHNN)

Advertisements