Tags

, , , , , ,

Mặc dù tôi không tán thành quan điểm tăng DTBB và nâng trả lãi suất DTBB (có thể xem lại: Central bank’s Lending). Tuy nhiên, bài viết của tác giả Minh Ngọc cũng không ổn về mặt lý luận trong bài viết: Tăng dự trữ bắt buộc có “cứu” được thanh khoản? (Vef) mặc dù chuyện này đã khá lâu rồi (tôi cũng post riêng để xem như một phần kiến thức về NHTW huy động vốn, phát hành tiền,…tôi muốn chia sẽ)

* Trước tiên, về ý việc tăng DTBB và tăng LS trả cho DTBB: Về ý kiến tăng DTBB của ông Thúy (và Hải Lý) là không muốn phình cái balance sheet của NHTW lên – ở đây là SBV) khi phải TCV cho các NHTM thiếu thanh khoản (tức là gia tăng cung tiền) đó chính là điểm ưu. Còn tăng trả lãi cho DTBB – IORR (lên gần với bond và liên NH) đi kèm là nhằm giảm áp lực tăng Ls cho vay trên thị trường (hỗ trợ một phần Ls cho NH) cũng như là giảm áp lực lên Ls huy động (được trả thêm Ls cho phần tiền không sinh lợi, như đã làm ba năm trước) cũng như tạo một phần “công bằng” lại cho các NHTM lớn khi thay vì để cho họ có thể tự do đầu tư vào asset khác như bond thì gửi DTBB cũng được chừng ấy lợi nhuận.

Và thực tế, lý luận của ông Thúy và bài viết trên TBKT SG là hợp lý nếu dựa trên quan điểm SBV cần thêm vốn (gọi vốn, put money in pool) sau đó thực hiện phân bổ lại cho các NHTM khác cần vốn (thanh khoản khẩn cấp) bởi vì trực tiếp từ các NHTM cần vốn (thanh khoản) không có được khả năng tiếp cận nguồn vốn từ các NHTM lớn và/hoặc thanh khoản tốt (tức mức độ  available fund  và funding cost). Ý này không sai.

Và tại sao lại là DTBB, vì không có… tự nguyện, phải ép buộc và ổn định hóa nguồn SBV muốn sử dụng. Mặc dù có thể tính phương án tăng Ls vượt DTBB (IOER) lên một mức nào đó, nhưng không ổn, vì nếu để tăng nguồn cho SBV bằng cách tăng Ls tiền gửi vượt DTBB (tìm kiếm sự tự nguyện) thì SBV không thể thực hiện được, bởi Ls vượt DTBB phải rất cao (ít nhất cũng cao hơn LNH), như vậy càng làm mặt bằng Ls thị trường lên cao hơn (opportunity cost)

* Còn về ý kiến của tác giả Minh Ngọc: Ví dụ hay lập luận của tác giả Minh Ngọc là chưa đủ và theo tôi là không trùng hướng với ý của ông Thúy hay bài báo của Hải Lý (có thể gọi là selection bias?). Nếu không muốn nói là không có “lý luận” vì trên tổng thể, mức cho vay ra lại tối đa tất nhiên là bằng hoặc nhỏ hơn mức huy động vào của SBV khi tăng DTBB (nếu chỉ xét trên một hành động tăng DTBB để cho vay lại)

Tôi giả sử thế này, nếu tăng lên thêm 6% nữa, SBV sẽ thu từ hệ thống thêm được không phải là 16 triệu (giữa hai NH A và B) mà là 160 triệu (trong đó, của 10 NH lớn chẳng hạn là 130 triệu – giả sử đây là NH ông Thúy cho là lớn và thanh khoản tốt và tác động của việc tăng thêm chừng này tiền không ảnh hưởng nặng đến họ (vì yếu tố nhàn rỗi và đã được trả lãi);c òn 30 triệu là của một nhóm NHTM nhỏ và/hoặc thanh khoản kém, sau đó lấy số 160 này  phân bổ lại cho một nhóm kém, có thể là chỉ vài NH trong số NHTM nhỏ/kém này, số lượng bơm lại lớn hơn 30 triệu rất nhiều). Mục tiêu là chống những điểm nóng kích hoạt (trigger point, hay “red point” trên thị trường) chạy đua Ls trên thị trường deposit, cũng như trên thị trườngLiênNH,..

Reserves nó như một cái chậu nước, cùng một % nước của mỗi NH đổ vào, thì NHTM lớn sẽ đổ lượng nước lớn hơn, trong khi NHTM nhỏ cũng đổ vào đó một lượng chừng ấy % nhưng lượng sẽ nhỏ hơn. Sau đó, lấy nước trong chậu lớn này “giải khát” lại cho các NH khác khi cần.

Related Articles:

Advertisements