Tags

,

Tỷ giá (official exchange rate) đã tăng lần thứ 13 kể từ đầu tháng 10, lên mức 20.788 VND/USD (right scale). So với 11/7, USD đã tăng 0,873% (left scale), còn so với ngày 7/9 thì tăng 0,77% (ngày TĐ phát biểu giữ tỷ giá không tăng quá 1% trong năm nay). (Chart: Reuters, click vào chart để xem to hơn)

Advertisements