Source: angrybirds

Lãi suất liên NH đột ngột tăng mạnh ở các kỳ hạn dài hạn! Có lẽ là trường hợp cá biệt (có lẽ là deal xử lý…vấn đề gì đó!). Trong khi đó, vẫn chủ yếu tập trung vào các kỳ hạn ngắn hạn với mức Ls có thể chấp nhận được trong tương quan với Ls chính sách (OMO, TCV, TCK, cho vay qua đêm đối với thanh toán bù trừ, điện tử)

Về lợi suất TPCP: 20.73%! (bảo lãnh, ie. VEC): Golden eggs! (xem thêm: Trứng vàng)

(Một deal 10 triệu tương đương face value 1 nghìn tỷ trao tay, price (clean) gần 83.)

Source: HNX

Cả hai vấn đề này ngoài yếu tố cơ bản thì còn có hiện tượng “tận dụng cơ hội”! 🙂