Tags

,

Vấn đề thị trường vàng với sức bán rất mạnh, nhưng mua cũng rất mạnh (30 tấn!), tuy nhiên, chừng đó chưa phản ảnh hết cung cầu thực của thị trường:

“Tính đến ngày 7-10-2011 số dư huy động vàng của ACB là 930.000 lượng (tương đương 35 tấn), nhưng vàng tồn quỹ chỉ có 137.000 lượng, trong đó tồn quỹ tại hội sở TPHCM khoảng 60.000 lượng. Theo Thông tư 32, ACB được phép chuyển đổi 54.800 lượng thành tiền. ACB là tổ chức tín dụng có số vàng huy động lớn nhất nước, bỏ xa các ngân hàng khác.”

Một số người có hỏi tôi về việc hình như NH bán vượt quá giới hạn (40%). Nhìn con số trên (tức là bán khoảng 793 nghìn lượng nếu lấy tổng huy động trừ tồn kho, tức khoảng 85%), bản thân tôi cũng thấy những con số này có sự mất cân đối lớn. Có lẽ những con số của bài báo trên chưa diễn giải hết các khoản đúng tính chất theo cách diễn dãi của người trả lời. Nếu thực sự như vậy, có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, dù gì, khoản vàng bán đi cũng là con số lớn, và tôi nghĩ có lẽ là liên quan đến số quá khứ, tức đã “âm” trạng thái trước đó, có một số vấn đề liên quan:

Thứ nhất, đây là NH có huy động vàng thuộc loại lớn nhất, đặc biệt, trong thời gian bán vàng “bình ổn”, quỹ vàng của NH này lại càng tăng lên (để tăng cường khả năng bán vàng) thông qua nghiệp vụ giữ hộ vàng. Giữ hộ vàng không tính vào huy động, nhưng vẫn được dùng để tính tổng cơ sở tính 40% (giữ hộ được hạch toán vào “các khoản nợ khác”). Theo tôi, con số đến thời điểm này, giữ hộ của NH lớn như NH này cũng rất lớn (đặc biệt từ các NH khác). Tuy nhiên, vấn đề là ở mục “tồn quỹ” như báo nêu, nếu tồn quỹ tổng thể, thì tồn đúng là quá nhỏ, nhưng tôi nghi ngờ, tồn quỹ ở đây, chỉ là tồn quỹ vàng huy động, tức còn một phần lớn là vàng mặt từ giữ hộ (đặc biệt tại hội sở).

Thứ hai, đây là NH lớn, bình ổn là rất cần thiết, nhưng, đây cũng là NH chịu khá nhiều áp lực trong việc chuyển đổi vốn vàng thành VND (hiện tại là ngược lại). Trạng thái vàng có thể “âm” lớn (và âm nhiều hơn nếu bán thêm như tính toán ở trên) có thể là do liên quan đến….đóng cửa sàn vàng và kinh doanh vàng tài khoản hai năm trước đây (một trong những NH có sàn vàng rất lớn và có thể chịu ảnh hưởng của việc  đóng này, bởi kinh doanh sàn vàng, tài khoản vàng ở nước ngoài và các sản phẩm liên quan (cả tự doanh và dành cho khách hàng), cho đến thời điểm đóng sàn vẫn chưa giải quyết dứt điểm.) Việc đóng sàn vàng và một hệ thống tài khoản vàng bị treo (có thể “cháy”) do giá vàng tăng chóng mặt. Theo nhiều thông tin, NH này đã có sự cho phép của các cơ quan quản lý về việc xử lý vấn đề này trong nhiều năm! (để hiểu vấn đề này, xem thêm: Đóng cửa sàn vàng – phần comment của tôi; carry trade – gold; và Gold lending)

Thứ ba, cũng vì những hệ lụy này, mà thực tế, lượng cung vàng thực trong nước bị “teo” lại khá nhiều và gây căng thẳng trong những lúc có shock, không được bán vàng từ huy động cũng như những lúc xử lý vấn đề thứ hai ở trên theo lộ trình. (Vấn đề trạng thái có thể “không tính với NH này?!)

Và tôi nghĩ vấn đề còn liên quan đến một số NH lớn khác.

Update: Nếu những giả thiết ở trên là đúng, thì, trạng thái mở (open position) ở trên là rất lớn. Bán khoảng 85% số và (794/930), trong đó, giả sử được bán 40% theo TT 32 thì số được hedging bằng vàng tài khoản sẽ 40%. Phần còn lại là 45%. Thực tế, vì tồn quỹ chỉ có 15% là có khả năng thanh toán (vì đến thời điểm đó, vàng TK vẫn chưa chuyển thành vàng vật chất), đây là tỷ lệ rất mỏng nếu có một bank run “nho nhỏ” (tất nhiên là giá vàng và Ls vàng đều tăng). Trên lý thuyết, co số lỗ cho 45% ở trên là lớn nếu tính giá bình quân trong vòng hai năm qua (từ lúc đóng sàn vàng và trước đó) đến nay, tăng mạnh! Tất nhiên, một khi trạng thái chưa đóng thì chưa có lỗ thật, và được kéo dài thời gian xử lý trong nhiều năm. Do đó, sẽ có những tác động nhất định đến thị trường, như những cú shock hoặc những chiến lược tạo sóng nhất định đối với vàng trong nước (đặc thù) dựa trên nền tảng xu hướng giá vàng thế giới để giảm trạng thái.

Advertisements