Tags

Hình như NHTM VN chưa có những bộ quy tắc đạo đức? Đây là điều rất quan trọng và cần thiết để làm tôn chỉ hoạt động, đặc biệt là NH là một trong những ngành nghề quan trọng, nhạy cảm với nhiều yêu cầu đạo đức khắt khe. Tìm đỏ mắt, hệ thống NHTM VN cũng không có NH nào có được bộ quy tắc đạo đức. Có thể là tìm chưa ra! Dạo này bắt đầu có những “lộn xộn”. Post bài này lên chắc hợp thời sự!

Tôi giới thiệu bộ quy tắc đạo đức (Code of Ethics) của một NH tầm cỡ thế giới, Bank of America (BoA) (tầm cỡ thế nào thì không cần phải nói). Bộ quy tắc này được sửa đổi từ tháng 3/2011.

Bộ Quy tắc đạo đức của BoA (Code of Ethics: Our foundation for success) có:

Năm giá trị cốt lõi (Core Values): Làm đúng; Tin tưởng và làm việc theo nhóm; Chế độ đãi ngộ nhân tài; Mục tiêu chiến thắng và Thực hiện quyết định đúng đắn.

Tám nội dung: Những giá trị này thể hiện qua tám nội dung bao hàm chính: Hoạt động quản lý điều hành; Các trường hợp xung đột lợi ích; Bảo mật và an toàn thông tin; Quy định về Tài sản của ngân hàng; Nghĩa vụ tài chính; Tuân thủ pháp luật; Những hạn chế về giao dịch kinh doanh và giao dịch nội bộ; Trách nhiệm xã hội.

Đây là bản tiếng Anh (xem ở đây: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-govconduct_pf).

Nếu không xem được, có thể download bản ở đây (tiếng Anh).

Bản tiếng Việt, bạn nào quan tâm có thể tìm đọc bài: Bộ quy tắc đạo đức của Ngân hàng Bank of America của hai tác giả: Ngô Thái Phương và Nguyễn Ngọc Lan (TCNH, số 18 tháng 9/2011). Năm giá trị cốt lõi và Tám nội dung chính tôi lấy theo nội dung bản tiếng Việt của hai tác giả trên, rất phù hợp.