Tags

,

Có một sự chênh lệch “nhỏ” giữa lãi suất USD của hai quốc gia láng giềng VN và Campuchia. VN thì cap rate ở mức 2% (cá nhân) và 0.5%/năm đối với TCKT. Trong Ls huy động của các NH ở Campuchia hiện tại cũng có thể lên đến 6% (loại 12 tháng, xem hình bên dưới). Nhìn chung thì mặt bằng lãi suất cho vay ở quốc gia này rất cao (có thể lên đến 7 – 11%/năm). Chỉ cần hoạt động carry trade cũng có thể kiếm lợi ở hai nước?

Liên quan: Sacombank mở NH TNHH 100% vốn nước ngoài tại Campuchia sau khi có 3 chi nhánh tại đây. Một số thông tin: “Tính đến 30-9-2011, chi nhánh Sacombank Cambodia đã có tổng huy động vốn 40 triệu đô la Mỹ, dư nợ cho vay 58 triệu đô la Mỹ, lợi nhuận trước thuế 2 triệu đô la Mỹ. Doanh số chuyển tiền giữa hai chiều Việt Nam – Campuchia qua chi nhánh Sacombank tại Campuchia trong năm 2010 và 9 tháng đầu năm 2011 đạt 521 triệu đô la Mỹ.” (SGT)

(Như vây, với LN 2 triệu USD trên tổng tiền gửi huy động được là 40 triêu – 9 tháng, thì tỷ lệ profit/deposit là rất cao, khoảng 5%, đố ngân hàng nào ở VN có được!)

Check lại thông tin, tôi thấy bản tin trên trang web chính thức của Sacombank thế này: “As at 30th September 2011, Sacombank Phnom Penh has total deposit of USD 40 millions, total liabilities of USD 58 millions, profit before tax of USD 2 millions which counted at 88% of 2011’s action plan. Remittance between Cambodia and Vietnam was USD 246 millions in 2010 and raised up to USD 275 million in September 2011” (Sacombank)

Hình như có sự sai lệch giữa hai báo: Tổng dư nợ và Tổng nợ!

LS USD ở Campuchia: (Source: CVS Securities)