Tags

, ,

Banking Industry: Trong nhiều bài “tự sướng” của các bank Việt Nam, thấy bài này ấn tượng. Ấn tượng từ “tư tưởng” của Đông Âu cho đến việc (quá trình) xây dựng giá trị cốt lõi. Quan tâm  “Tech”, bạn sẽ thấy Năm cái “gạch ngang” gọi là Giá trị cốt lõi (Core Values). Nếu theo dõi NH này lâu năm, bạn sẽ thấy mấy cái “gạch ngang” này thay đổi nhiều. Từ đó tạo nên được những chiến lược (ngắn, trung, dài) phù hợp?

Bài viết có nêu lên một câu: “một giá trị cốt lõi để tạo nên thành công là sự mạnh dạn đi trước với tầm nhìn quyết đoán”

Có những thứ (có thể chúng ta biết, nhưng)  không thực hiện được vì sao? Vì dựa vào quá nhiều rào cản giả định. Những giả định tạo dựng dựa trên cơ sở những niềm tin sức mạnh của bản thân. Nhưng trước tiên, cái tạo nên sức mạnh của bản thân là gì?

Advertisements