Tags

, , ,

Việc Fed ra gói Operation Twist (xem entry trước), có điều gì đó lấn cấn khi đặt trong tình trạng Fed đang trả lãi cho các khoản dự trữ (reserves) của hệ thống NH?

Tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc (excess reserves balance) hiện tại là 1.57 nghìn tỷ USD (tăng mạnh so với trước đó chỉ là 981 tỷ). Fed đang trả lãi cho khoản DTBB và vượt DTBB (IORR và IOER) với lãi suất 0.25%/năm. Các bank có interest nếu so với lãi suất cực thấp hiện tai.

Một điều Fed muốn là tăng tín dụng cho nền kinh tế, trong khi đó, trong suốt quý II, tổng Loans và leases (của các TCTD có bảo hiểm) chỉ tăng 64.4 tỷ. Vậy tại sao Fed không ngừng trả lãi, hay thậm chí còn có thể áp dụng lãi suất âm trên khoản này? Nếu thực hiện điều này, một lượng tiền sẽ lại vào bond (cả ngắn lẫn dài hạn, “ép” đường cong lợi suất xuống, một phần lại có thể vào tín dụng!). Lượng tiền trên (1.57 nghìn tỷ) là rất lớn so với con số tín dụng khiêm tốn tăng lên và khá lớn so với con số 400 bio Fed thực hiện Opertion Twist! Trong khi mức độ “ép” buộc các NH phải rút tiền ra khỏi Fed là lớn hơn so với sự tự nguyện mua bond ngắn, bán bond “dài” của các định chế tài chính (ngược lại với Fed là mua dài, bán ngắn)

Fed trả lãi cho khoản dự trữ xuất bắt đầu từ tháng 10/2010 (thực tế, việc trả lãi đã được thông qua từ 2006 với việc bắt đầu từ 10/2011, nhưng do khủng hoảng, Fed đã được thực hiện từ 2010). Việc trả lãi sẽ tăng cường dòng tiền vào Fed để hệ thống an toàn hơn, đồng thời, mục đích chính là sử dụng nó vào việc cho vay lại (hỗ trợ thanh khoản, như TAF, liquidity facilities, unsecured funding markets) cho các định chế khó khăn (làm tăng Balance sheet của Fed bằng cách tăng Nợ để cho vay lại, điều hòa vốn từ nơi này sang nơi khác,…) và giữ mặt bằng lãi suất Fed Fund Rate ở mức thấp như mục tiêu, lãi suất trả cho tiền gửi vượt DTBB như là “biên dưới” của lãi suất mục tiêu. (Vừa rồi ở VN thì có đề xuất tăng trả lãi cho tiền gửi DTBB và tăng DTBB để có tiền hỗ trợ các NHTM khác! Nó khác với việc không tăng DTBB mà khuyến khích gửi thêm bằng việc tăng LS trả trên tiền gửi Vượt DTBB – đây là vấn đề tự nguyện của các NH!)

Tuy nhiên, khi Fed kích thích cho vay, nó giúp tăng thu nhập của NHTM, giảm lãi suất thị trường. Đây cũng là điều khó hiểu nếu hiểu theo việc tăng lượng tín dụng ra thị trường, bởi việc trả lãi đã “chôn” một phần nguồn của hệ thống NHTM vào Fed.

Có một cách hiểu khác ở đây (tôi note trong entry trước) là Fed muốn tách bạch chính sách: Việc trả lãi suất sẽ làm tách bạch vai trò giữa chính sách tiền tệ và việc bơm tiền (theo kiểu QE). Điều này giúp cho Fed vẫn duy trì được sự ảnh hưởng tác động lên lãi suất thị trường độc lập với chính sách mua lại tài sản của các banks (liquidity facilities) khi cho rằng khoản tiền cung ứng này đều nằm lại trong tài khoản gởi ở Fed (làm excess reserves tăng lên). Do đó, Fed đã để việc thực hiện các liquidity facilities được quyết định bởi các điều kiện của thị trường tài chính lúc đó, trong khi đó, bản thân Fed đang cố gắng thiết lập lãi suất mục tiêu cho thị trường (lãi suất ngắn hạn) dựa trên điều kiện vĩ mô hiện hành. Vấn đề này hết sức quan trọng trong tầm nhìn dài hạn khi sự hồi phục sau khủng hoảng bắt đầu, nếu lạm phát xuất hiện, Fed có thể sử dụng Lãi suất này để tác động lên lãi suất thị trường (tăng lãi suất) mà không làm sụt giảm các khoản dự trữ tại Fed cũng như vẫn tiếp tục sử dụng các liquidity facilities. Nhưng đó là trong lúc khủng hoảng.

Tình hình hiện tại, liệu giảm LS trả cho dự trữ, sẽ giải phóng lượng tiền này, lượng tiền có thể vào bond, các assets khác, cũng như có thể vào tín dụng) nhưng lo ngại rằng với một yêu cầu lợi suất cao hơn của hệ thống NH, sẽ đẩy mặt bằng lãi suất cao hơn?

Advertisements