Tags

, , ,

Colombia chuản bị kế hoạch cho “chiêu” Swap bond ngắn hạn vs dài hạn, điều này sẽ kéo dài kỳ đáo hạn của khối nợ công cho Chính phủ (extending maturity), sẽ giảm gánh nặng nợ trong vài năm tới (rollover một khoản sắp đáo hạn sắp tới), giảm áp lực phát hành bond trong các năm tới, cũng như có thể ổn định để đối phó với các bất ổn kinh tế. Tuy nhiên, điều này là khá phức tạp khi tìm và đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của thị trường, tất nhiên là bắt đầu tư những chủ nợ lớn, thông tin ban đầu là bid amount khá lớn, điều này cũng đồng nghĩa với niềm tin vào nền kinh tế khá tốt, bởi kỳ hạn dài hơn thì rủi ro hơn, về lợi suất, tất nhiên là phải trả cao hơn.

“We’re creating another cushion for the economy, preparing for whatever uncertainty,” he told reporters. “It’s good news thatColombiawill need less debt over the next three years.”

Swap mở rộng kỳ đáo hạn không làm tăng nợ hiện tại. Ở VN đang có đề án giảm số lượng bond outstanding, chú ý là số lượng, chứ không phải amount bond bằng cách hoán đổi “gộp” vào một vài loại với “tên” nào đó. Nếu tận dụng điều này và nghiên cứu kỹ thị trường, có thể tận dụng swap luôn một longer bond để mở rộng kỳ đáo hạn, giảm được một số áp lực phát hành bond trong các năm tới? Điều kiện thuận lợi là một số bond của VN nằm tập trung vào “tay” của một số nhà đầu tư nhất định, nên việc đàm phán sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, việc xác định lợi suất không phải dễ dàng, dù nó cùng tính chất (Gbond) nhưng vẫn chưa định hình được một yield curve rõ ràng, việc “kéo dài” ra theo quy tắc thì yield cao hơn, nhưng đó là trường hợp của upward slope, VN thì…

Trường hợp của Hy Lạp: Greece’s Bond Swap Awaits EFSF Approval (FT)

Ở trường hợp này, việc swap sẽ có lợi ích từ hai phía, chính phủ có thể kéo dài kỳ đáo hạn của khối nợ, trong khi khối creditors thì có thể cải thiện chất lượng khối tài sản (credit quality) của mình. Nhân tố trung gian như một backed-asset cho việc swap ở đây chỉnh là bond do EFSF phát hành (đây là Quỹ bình ổn tài chính Châu Âu, và nợ họ phát hành đang được rating “triple A”)

Related Arcticles:

Advertisements