Tags

,

Cung tiền tăng cao do dòng vốn chảy mạnh ra hệ thống thông qua các hình thức “ủy thác” (vốn không bị kiểm soát bởi TT13 và 19). Đây là các khoản tiền gửi của các NHTM vào công ty con, liên quan và gửi lại vào các NHTM khác. Điều này tăng mạnh là tháng trước khi ban đhành Chỉ thị 02 (nghiêm chỉnh tuân thủ trần lãi suất) là thời gian đỉnh điểm khốc liệt nhất trong việc đua Ls, lãi suất có thể lên đến 20%/năm, trong khi Ls trên thị trường liên NH ở mức thấp hơn nhiều.

Ls tăng mạnh trong thời gian này cũng khiến một lượng tiền gửi lớn vào NH từ các cá nhân, DN: với cá nhân, họ tận dụng cơ hội Ls cao để gửi bằng cách hoãn/giảm đầu tư/chi tiêu vào các mục đích khác. Trong khi với DN, (tôi cũng có tiếp xúc) thì họ cố gắng tìm cách trì hoãn các nghĩa vụ thanh toán (như phải trả cho KH, thanh toán các hóa đơn,…) rồi dùng tiền đó gửi vào NH kiếm Ls cao.

Một hình thức nữa là “shadow bank”. Đây là những công ty “giàu” tiền mặt (cash), dòng tiền của họ tham gia vào thị trường tiền gửi ngắn hạn. Các công ty này bơm thanh khoản cho các NHTM với lãi suất hấp dẫn.

Chú ý, cách này sẽ làm huy động tăng lên (cung tiền tăng lên) tuân theo quy tắc số nhân tiền tệ: dòng tiền sẽ “nở” ra mỗi khi vào một ngân hàng và được NH này sử dụng “cho ra thị trường” để “vào lại” ngân hàng khác. Trong khi tín dụng thực không tăng lên.

Thế nên, cũng sẽ “bình thường” nếu sau khi ban hành Chỉ thị 02, khi Ls tiền gửi giảm xuống còn 14%/năm, những khoản tiền này sẽ không được tái tục, họ rút ra để thực hiện nghĩa vụ đã tạm hoãn hoặc thực hiện các mục đích khác của mình (một phần là chứng khoán, BĐS). Dòng tiền từ các cá nhân, doanh nghiệp được bơm từ NHTM (shadow bank), thì cũng rút ra quay về lại NHTM đó! Tổng tiền gửi giảm!

Advertisements