Mới đọc được…chuyện lạ: Lãi suất vượt trần. Không lạ ở việc xuất hiện Ls vượt trần, không lạ khi NHNN thanh tra, kiểm tra các NHTM, không lạ việc xử phạt nếu vi phạm quy định. Nhưng lạ ở đây là cái cách đi đến vụ việc, có lẽ ngoài “mong đợi” (nếu thực sự có) của NHNN! Vấn đề hiện tại, bên cạnh việc xử lý NH vi phạm, thì hãy chờ xem NHNN “xử lý” thế nào với trường hợp vụ việc này của “ngân hàng bạn” – hay có “chấn chỉnh” gì thêm đối với sự việc “ngoài mong đợi” này?

Hoạt động NH, bên cạnh năng lực, trách nhiệm và tầm nhìn xa để lãnh đạo, điều quan trọng nhất chữ TÍN (tức không được lợi dụng lòng tin của người khác).

Advertisements