Tags

Hàng tồn kho tăng (vs. cùng kỳ) là tốt cho công cuộc giảm lạm phát. Tổng cầu giảm. Trên blog của Ts.Giang có bình luận:

“Tồn kho nhiều sẽ dẫn đến giảm giá. Thực ra đây là dấu hiệu tốt cho cuộc chiến chống lạm phát, nó cho thấy AD đã giảm sau một thời gian lãi suất tăng cao. Nó cũng là bằng chứng cho thấy supply siders sai khi cho rằng lãi suất cao quá làm ngưng trệ sản xuất dẫn đến thiếu hụt hàng hóa nên giá cả tâng lên.”

Nhưng tồn kho hàng gì? Trong khi thiếu hàng gì (mấy cái DN than vãn kia có tăng tồn kho hay thiếu vốn, thiếu hàng thành phẩm?) Cái này liên quan đến cái vốn và lãi suất cao hiện tại. Kế toán hàng tồn kho (nhóm TK 151 đến 158, Hàng mua đang đi đường, Nguyên liệu, vật liệu, Công cụ, dụng cụ, Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang, Thành phẩm, Hàng hoá,…)

Advertisements