Tags

, ,

Thông tin CSTT: NHNN vừa tăng dự trữ bắt buộc USD lên thêm 1 điểm phần trăm: Theo đó, DTBB đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng là 8%, tiền gửi từ 12 tháng trở lên là 6% trên tổng số dư tiền gửi phải duy trì DTBB. Riêng Agribank, quỹ tín dụng nhân dân trung ương, ngân hàng hợp tác có tỷ lệ DTBB là 7% và 5%). Áp dụng từ kỳ tháng 9/2011. Đây là lần thứ 3 trong năm NHNN tăng DTBB.

Đây là một hành động thừa nhận chứ không phải là định hướng. Tác động tâm lý (tỷ giá) và đầu cơ sẽ  không tốt dù là một chủ trương đúng đắn (trung, dài hạn). Không tốt, bởi cách hành động của chúng la luôn: 1. Có chuyện gì rồi mới bắt đầu thực hiện, tức là thị trường (betting) đã đúng. 2. Chúng ta luôn chạy theo để giải quyết những hậu quả đã gây ra (chứ không phải là hạn chế, phòng ngừa một hậu quả có thể xảy ra). Điều khác biệt duy nhất chỉ là của hai vị Thống đốc khác nhau…

Realated Articles:

[Update]Cái logic của việc tăng tín dụng ngoại tệ (từ phía khách hàng vay) và tăng DTBB hay giảm trần lãi suất thì như tôi nói ở các entries trên. Tuy nhiên, có một điều cần nhấn mạnh đó là từ phía ngân hàng, các NH có incentive lớn trong việc cho vay ngoại tệ (NIM đóng góp vào ROE ổn định, lợi khi chuyển NIM sang VND  khi VND luôn giảm giá, các phí thanh toán và dịch vụ liên quan đến hoạt động cung ứng ngoại tệ,..) NHNN cần đẩy mạnh giám sát vào chính các NHTM đối với hoạt động cho vay này (thực tế theo tôi biết, nhiều NHTM còn tư vấn KH vay USD!…)

Advertisements