Tags

,

Liệu vàng phản ứng thế nào sau khi Fed tiếp tục một gói QE3 (xem hoặc tương đương) Giá vàng trong chart là đến tháng 7/2011, giá hiện tại là 1858, sau khi vượt 1900)Chart:T he Longest Pictures – A picture guide to financial markets since 1800.  Bank of America Merrill Lynch, July 2011.

Related Arcticles:

Advertisements