Tags

CPI tháng 8 tăng 0.93%, lần đầu tiên tăng dưới 1% trong 12 tháng qua! (và xóa tan kỳ vọng!) Như vậy, CPI đã tăng 15.68% (Ytd) và 23.02% (YoY).

Tháng này có 10/11 nhóm hàng trong rỗ tính CPI đều tăng so với tháng trước, có 3/11 nhóm hàng hóa, dịch vụ ăn uống, hàng hóa và dịch vụ khác và giáo dục tăng trên 1%. Nhóm giảm tiếp tục là Bưu chính Viễn thông.

CPI tháng trước: CPI Rises 1.09% in Jul!

Advertisements