Tags

,

Vì sao chuyển cổ phiếu sở hữu cá nhân sang sở hữu công ty trong thời gian gần đây diễn ra như STB, SSI, KDC. Một số lý do chuyển sở hữu mà bài viết trên Vietstock nêu lên:

* Lợi thuế từ phạm vi xác định Chi phí hợp lý của DN vs Cá nhân

* Giảm Rủi ro pháp lý, trách nhiệm hữu hạn

* Công ty quản lý tài sản tập trung (như NDH, KDC, nhưng vụ STB thì?)

* Tạo dựng hình ảnh (?!)

Trong mấy lý do, lý do về thuế có vẻ hợp lý, nhưng không hợp lý, vì những cổ đông lớn cỡ này không phải giao dịch CP thường xuyên, mà nắm giữ lâu dài, nguồn thu nhập của họ là cổ tức. Thuế trên cổ tức (5%) nhỏ hơn so với thuế TNDN (mặt khác, thuế cổ tức được miễn trong năm 2009 đến 30/6/2010)! Nên, tôi thấy lý do thứ 3 được hỗ trợ nhiều nhất.

Trường hợp về thuế (lý do 1) có lẽ đúng với kịch bản muốn thoái vốn hết/một phần (với giá gốc thấp) bằng cách “nâng” chi phí. Nếu như vậy thì vụ STB xem ra sẽ chuyển giao sở hữu? (chỉ đoán thôi, :-))

Trường hợp của NDH (SSI) hay KDC và công ty TNHH (100% sở hữu) của ông thì không có gì, nhưng vụ STB, tôi nghĩ không nằm trong trường hợp này, bởi công ty mua lại là một công ty đại chúng, người liên quan là chủ tịch (cổ đông lớn), nên lợi ích sẽ phải xem xét thêm, đặc biệt cổ đông nhỏ trong công ty này!

Advertisements