Tags

,

SAM đang lập quỹ Distressed-Assets Fund với seed money quy mô khoảng 150 triệu, từ offshore. Trong môi trường khủng hoảng, squeeze do các chính sách thắt chặt tiền tệ, tín dụng, các PE thường tìm đến các Doanh nghiệp “lâm bệnh” nhưng với triển vọng tốt nếu giải quyết được các vấn đề tài chính hiện tại, đặc biệt là các nghĩa vụ tài chính hoặc hoạt động do không có dòng tiền financing (các hoạt động, cũng như nghĩa vụ ngân hàng, khách hàng,..). Đặc biệt là trong bối cảnh các thị trường (tài sản khác) không có performance tốt cũng như rủi ro cao.

Với việc chấp nhận rủi ro, thì họ có sức mạnh đàm phán để chiếm stake với giá rất rẽ và triển vọng sẽ phát triển “sống sót” trở lại.  Vấn đề khó khăn là seed money !  Điều này liên quan đến tình trạng các thị trường, assets thay thế khác.

Advertisements