Tags

,

Rủi ro về cung USD có thể sẽ căng thẳng trong vài tháng cuối năm! Ts. Lê Xuân Nghĩa:

“Rủi ro hiện nay của thị trường hối đoái là doanh nghiệp vay USD của ngân hàng bán ra thị trường tạo ra cung ảo…Nhưng đến lúc đáo hạn, cung ảo này trở thành cầu thực vì doanh nghiệp phải mua ngoại tệ ngoài thị trường để trả nợ cho ngân hàng”“Chênh lệch huy động và cho vay của ngoại tệ 6 tháng đầu năm nay chênh tới 85.000 tỉ đồng (quy đổi); trong khi con số chênh của năm ngoái chỉ 41.000 tỉ đồng (quy đổi); như vậy sẽ có một nhu cầu rất lớn ngoại tệ vào cuối năm nay sẽ đẩy thị giá tăng lên”

Dù sao, tôi tin là có cơ sở dựa trên nguồn dữ liệu tốt. (Gần đây, nhiều yêu cầu báo cáo thống kê về dòng tiền USD từ các NHTM). Điều này cũng phù hợp với diễn biến tín dụng USD tăng quá mạnh, đặc biệt hỗ trợ bởi chênh lệch LS VND và USD quá lớn cùng với xu hướng tỷ giá ổn định trong thời gian qua mà tôi đã noted trong một số entries trước (USD loans, ceiling rate) cách đây hơn một tháng, cũng vừa comments vài dòng trong entry này (thì đọc được bài trên).

Hiện tượng “rút củi” trước này diễn ra càng nhanh (chuyển USD sang VND) và việc càng tạo ra nhiều khoảng trống thanh khoản (dư nợ tăng mạnh), thì rủi ro cho tương lai càng lớn!

Hy vọng là SBV đã có được “bức tranh” về dòng tiền dựa trên cơ sở dữ liệu của mình để có những giải pháp (can thiệp thị trường) và biện pháp (giám sát cho vay – huy động, thanh khoản ngoại tệ của NHTM, đặc biệt là chênh lệch kỳ hạn, tăng mạnh cung tín dụng USD,…) thích hợp. Chứ tiếp tục phát biểu như thế này: “Tăng trưởng tín dụng ngoại tệ không có gì bất thường”  thì…

Advertisements