Tags

FPT ngưng thương vụ: Có lẽ vụ này trong hợp đồng không nêu rõ một số vấn đề về thay đổi tỷ lệ về vốn, các thay đổi bất lợi trọng yếu của hai bên, đặc biệt là các liquidity event, Material Adverse Change clause và legal impliance) FPT: Chờ ý kiến Chính phủ về việc giải quyết 708 tỷ đồng tiền đặt cọc cho EVN: “ FPT và EVN đã ký kết với nhau nhiều văn bản, vì thế không có lý do gì để có thể mất tiền đặt cọc. Với thỏa thuận hai bên đã ký vào năm 2010 liên quan đến việc FPT mua 60% cổ phần của EVN telecom, nhưng bị vướng mắc một số quy định của pháp luật nên thương vụ không thành công”

Advertisements