Tags

Vụ STB có khi nào lại thực hiện greenmail? Bởi như một số thông tin, STB cứ tăng vốn đều đều, thâu tóm cũng không phải dễ dàng, đặc biệt nếu bên thâu tóm không đủ mạnh về tài chính. Gần đây, việc chuyển giao cổ phần sang nắm giữ bởi công ty thì tiềm lực của nhà họ Đặng càng mạnh, cuộc chiến rất kịch liệt. Thế nên, không loại trừ, tận dụng cơ hội TTCK đang ở vùng đáy, đẩy mạnh gom cổ phần tạo áp lực và cuối cùng thực hiện một greemail, đôi bên sẽ cùng có lợi với một mức giá đề xuất hợp lý (30 – 40% premium cho greenmailer(s))! :->

Advertisements