Tags

Việc issue high yield bond của một số DN: Bên cạnh NL phát hành high yield bond (fixed/floating, 27% first period, semi-annual interest  payment  (kèm cả warrant) thì VPS cũng đang offer cho một đại gia cả một lượng cả nghìn tỷ, lãi suất cũng không kém (25,8% first period, các kỳ sau floating 8,5% + LSTK!). Một vài suy nghĩ vu vơ về [không đặt mình ở mục đích investing vào bond này (tức không cần due diligence)]:

Tình thế phải thực hiện vậy thôi (thắt tín dụng, đặc biệt BĐS), phải sống đã mới nghỉ đến phát triển! Đồng vốn duy trì rất quan trọng, về cơ bản, người ngoài có thể cố hiểu, trong toàn dự án, NPV trên discount factor bình quân vẫn dương là được! Tuy nhiên, cái cớ vậy thôi, chứ tiền đồng kiếm đâu ra, “cho cho mình còn chưa xong”

Kiểu bond như thế này, trước đây có thể named là junk bond ấy chứ! (bởi trước đây corp. bond có cao thì cũng giữ một spread 300 – 500 vs GBs thôi!) Cao quá thì người ta không đầu tư vì nó thuộc under investment grade rồi!

Ở đây là private offering, có nghĩa là, không loại trừ một hình thức trusting của banks, hoặc xấu nhất, không loai trừ “Trái quyền giả” – có nghĩa giá trị thực “tiền tươi thóc thật” chỉ chiếm một % nào đó, phần còn lại là giả, và sẽ có lợi quả cho cả hai bên (một/một nhóm người), trong BĐS, lợi ích sẽ được bù lai rất dễ, đặc biệt là các hợp đồng cung ứng. (Người thiệt hại là cổ đông nhỏ).

Advertisements