Tags

Congratulation MSB! Quả là một cuộc chạy đua khốc liệt, nhưng trước tiên là tầm nhìn (thấy sớm hơn các banks khác chăng). Một chiến lợi phẩm quá lớn. Một số SOEs bank nghĩ gì? Maritime Bank: Sẽ thu ngân sách cho Kho bạc Nhà nước và Tổng cục Thuế.

Advertisements