Kinh tế Việt Nam đã qua giai đoạn khó khăn nhất: “Điểm tích cực là hiện tại nền kinh tế đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất khi mà cả 4 chỉ số cảnh báo sớm của nền kinh tế là tỷ giá hối đoái, dự trữ ngoại hối, lạm phát và lãi suất đều đang cho thấy dấu hiệu cải thiện so với đầu năm 2011” – Tuy nhiên, có những cảnh báo…toàn diện!

Hard Landing, Đọc thêm của…Trung Quốc: Why China’s Heading for a Hard Landing P1, P2, P3, P4, P5 (BB)

Advertisements