Tags

,

Một phân tích của chuyên gia Bùi Trinh, so sánh PPI vs. CPI: “Theo số liệu thống kê, chỉ số giá sản xuất (PPI) đang cao hơn chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hoặc có thể nói tốc độ tăng giá “bán buôn” lại cao hơn tăng giá “bán lẻ”. Vì sao có hiện tượng này? Nếu đúng như vậy thì lạm phát sẽ tiếp diễn trong sáu tháng cuối năm hoặc nếu kìm giữ bằng các biện pháp hành chính thì nó sẽ tiềm ẩn sang năm sau.” Đồng thời, đánh giá một số lý do, trong đó có giá rẽ từ hàng nhập, kìm giá, demand elasticity of price,…

Tôi thấy (lo), trước mắt, có một số nguy cơ/thách thức:

Giá CPI có độ trễ so với PPI (do qua nhiều vòng từ SX đến tiêu dùng)? Như quả bom nổ chậm? Đặc biệt nếu giá đầu vào (thế giới) tiếp tục tăng mạnh? Hy vọng điều này không tác động đến lạm phát tâm lý (trong thời gian tới)

Ưu điểm/lợi thế của hàng nội địa là gì ngoài giá rẽ? Từ đó, bài toán nhập siêu sẽ thế nào nếu không kiểm soát được giá nội địa và tỷ lệ nội địa hóa (bởi như tâm lý, giá nội bằng cách nào đó, luôn không thấp hơn nhiều so với hàng nhập!?)

Bài toán bình ổn giá (smooth) trước các cú shock nên tác động như thế nào? Trợ chi phí? Trợ thuế? Trợ giá?…

Xem thêm: Non-Food CPI

Advertisements