Tags

, , ,

1. Hôm qua SBV chính thức giảm thêm 1 điểm phần trăm xuống còn 14% cho kỳ hạn 7 ngày. Đây là động thái khá bất ngờ. Vì sao?

2. Chỉ số hàng tồn kho tăng mạnh, cùng với GDP 6 tháng đầu năm tăng 5,57% so với cùng kỳ (thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ)

3. Nới chỉ tiêu lạm phát lên 17%.

4. Từ chú ý: Stagflation

Advertisements