Losing patience: Vietnam has a lot of potential…But it had a lot of potential 10 years ago and it’ll still have a lot of potential in ten year’s time” (FT)

Tiềm năng là từ đâu? Ở đâu? Và “The outside world has always under-estimated and over-estimated Vietnam

Còn đây là comment từ AR, một bloger kỳ cựu trong đầu tư (tôi rất thích): “Vietnam is always a country on the verge”. Tức là (dù có những phát triển về nhiều mặt, có tiềm năng, nhưng với rất ít thông tin, và/hoặc mức độ tìm hiểu của nhà đầu tư nước ngoài (có giới hạn) thông qua một số các kênh thông tin dựa trên một số indicators nào đó thì chỉ vỏn vẹn còn lại trong đầu họ suy nghĩ như câu trên?

Thử “ngắm” sang TTCK? Đã mất hết niềm tin? :))

Xem thêm: Time to Go Long Vietnam With VNM?

Advertisements