Tags

Bước tiến thần tốc của hệ thống NH Trung Quốc. Tăng vốn và Phát triển của hệ thống công ty AMC. Trong này có nhắc đến hai công cụ như chiếc đủa thần là Lãi suất (ngắn hạn) và DTBB. Tuy nhiên, bị khuyến cáo là với chừng đó thì chưa đủ trong môi trường hiện đại,.. Links: PS, tiếng Việt: DVT. Xem thêm: Cơ chế điều hành LS của PboC, Interest Rate, Red Capitalism, Lending Quota

Updated: 29/6/2011: 3/10 ngân hàng lớn nhất thế giới là ngân hàng Trung Quốc (CafeF); Xem thêm: World Strongest banks (BB, BI, VnExpress)

Advertisements