Việc bị yêu cầu hủy niêm yết do không đạt một số tiêu chuẩn nào đó, đặc biệt là trên các sàn danh tiếng. Cavico trải qua hành trình “chông gai” với một quyết tâm cao độ (như trên Pink sheets rồi tới Nasdaq) để được listed trên Nasdaq, hủy e cũng…

Ở VN có quy định về minimum trong mức giá được phép niêm yết? Hiện tại có quá nhiều CP có giá quá thấp! Thấp quá cũng ảnh hưởng đến nhiều vấn đề. Một sự chia tách ngược sẽ giải quyết phần nào điều này.

Advertisements