Tags

1. Hội nghị thường niên giữa kỳ của nhóm Tư vấn các nhà tài trợ (CG), Fitch có nêu nợ xấu của hệ thống NH Việt Nam là 13%, trong đó nguyên nhân là tăng trưởng tín dụng quá nóng trong giai đoạn trước đó, đặc biệt cho vay ồ ạt vào CK và BĐS. Ttrong khi một PTĐ nêu là chỉ “tăng từ 2% lên xung quanh mức 3% và trong trường hợp xấu nhất thì cũng chỉ dưới 5% cả năm nay. Theo ông, đây vẫn là mức an toàn và kiểm soát được”

2. Cổ đông “hai vai” “Điều gì sẽ xảy ra nếu một cổ đông đóng 2 vai: vừa là cổ đông chính của ngân hàng, vừa là cổ đông của dự án bất động sản?…nhiều ngân hàng thương mại cổ phần cùng chung chủ sở hữu với các công ty bất động sản vẫn thoải mái rót vốn cho dự án của các công ty này dưới nhiều hình thức, còn việc trả nợ là một dấu hỏi lớn”

Advertisements