Tags

,

Đọc bài này, hình như tác giả chưa rõ việc Kinh doanh/đầu tư bonds của NHTM nó như thế nào. Hỏi ngược lại một chút: Thế thì không nên/không mua TPCP? Sao lại so sánh LS huy động với Lợi suất TPCP? Mua TPCP sẽ lỗ? Thế nào là trading book và investing book? Giá vốn bình quân finance cho invest in bonds nó như thế nào? Cứ phải huy động 3 năm thì phải mua cái TPCP 3 năm hoặc ngược lại? Tác giả có biết không? Vậy thì đừng có mà đổ “oan” cho NHTM là biết lỗ vẫn mua! Hay tác giả muốn NHTM đem cho vay hết ráo! (lãi suất cao hơn!) Kỳ vọng LSCK giảm? Nếu có thể chờ đợi vào một sự chuyển dịch CSTT sang hướng easing như tác giả (giả sử là có!), thì có nhiều thứ để chờ đợi hơn là chờ đợi cái LSCK nhằm tìm kiếm chênh lệch!

Bây giờ, những cái trên kia có thể không giải thích, tôi thử giải thích cái đơn giản nhưng quan trọng nhất là giá vốn, cái gọi là “lỗ” của tác giả: Cái gọi là lỗ của tác giả  bài này dựa trên lý luận: huy động vốn kỳ hạn này rồi đầu tư vào bond tương tự, và giá vốn cao hơn TPCP. Nhưng, NHTM thì họ tính: giá vốn là bình quân, kỳ hạn cũng là bình quân (duration) và quan trọng là trong dòng luân chuyển vốn, các tài sản sẽ bù đắp cho nhau để thực hiện nghĩa vụ nợ (inflow vs ouflow), cơ sở nào nói họ lỗ, tôi ví dụ: huy động với LS bình quân rất thấp đối với các kỳ hạn là không kỳ hạn và kỳ hạn ngắn (đây là nợ cần phải chuẩn bị nguồn linh động nhất) thì TPCP cũng là nguồn linh động trong ý nghĩa thanh khoản của nó (TS thanh khoản), cho nên, có thể “ghép” bằng cách đầu tư vào một phần bond bằng cách sử dụng phần nợ ngắn hạn này, nhưng vẫn được chênh lệch lợi suất là khá cao! Phần còn lại của huy động nguồn dài hạn hơn, tôi cho vay. Được không? Do đó, khi tôi dự báo LS giảm (nếu bỏ qua yếu tố trading bond nhờ vào tăng giá bond khi lãi suất giảm) thì mua bond xem như là một sự cơ cấu lại danh mục: bình quân giá vốn ngắn hạn sẽ giảm xuống trong khi bình quân danh mục “bond” tương ứng vẫn đảm bảo.

Tổng thể, đầu tư/kinh doanh vào bond (TPCP) là một chiến lược rất phức tạp (Nhìn bề ngoài e là khó kết luận một điều gì!) bao gồm: Đa dạng hóa nhằm giảm thiểu rủi ro, bảo hòa chất lượng tài sản, là kinh doanh chênh lệch giá nhờ vào biến động lãi suất (trading, giá ngược chiều lãi suất, cái này nhạy cảm nhất với biến lạm phát và lãi suất ngắn hạn – LS chính sách, dự đoán sự dịch chuyển của yield curve), phần còn lại, quan trọng nhất đối với một NHTM (nhà đầu tư TPCP lớn nhất hiện tại) mua TPCP sẽ hỗ trợ, điều hòa khả năng thanh khoản (mặc dù so với cho vay, lợi suất TPCP thấp hơn hẵn!) bao gồm cả việc phân bổ khoản nào vào trading, khoản nào là investing, cái nào là giữ đến ngày đáo hạn như là một tỷ trọng có thu nhập cố định (fixed income) đảm bảo giảm rủi ro cho một danh mục TS!…

Advertisements