Tags

, , ,

Tình cờ đọc được entry rất thú vị về chỉ báo lạm phát. Lạm phát luôn luôn là chỉ báo chậm (lagging indicator) (ít nhất cũng từ 3 – 9 tháng). Và bond market là một trong những thị trường có những phản ứng tinh tế theo điều này (Inflation is always and everywhere a lagging indicator, and the bond market is sophisticated enough to realize that).

Từ đồng bạc xanh: “Inflation’s lag would also help explain why the Fed is so notoriously reactive to the business cycle rather than proactive. They are essentially waiting for lagging data to decide whether their policy approach is correct or not…” “has core inflation peaked already or is the Fed behind the curve again in stopping out of control inflation?….the bond market has this one right (and amazingly, so does the Fed!). Given the lack of credit creation, moderate new money creation, high output gap, high unemployment, low wage growth, low unit labor costs and just generally stagnant economic environment I find it difficult to conclude that inflation is becoming a serious problem that policymakers need to respond to immediately”

Ngẫm sang tình hình VN hiện tại, chúng ta đã tăng lãi suất, giảm cung tiền, thắt tài khóa được hơn 3 tháng, Lạm phát ở level cao này (có là sắp đạt đỉnh ?), GDP ước chỉ đạt 6% trong nữa đầu của năm. Bond market thì đang tăng giá liên tục khi đường lợi suất ở các kỳ hạn sụt giảm mạnh, trong đó dài hạn tất nhiên là đi trước. Chúng ta đang ở đâu trong cái chu kỳ suy thoái/bùng nỗ này (boom-bust cycle)?!

Advertisements