Tags

,

Như đã nói ở các entries trước: Thắt chặt CSTT, giảm cung tiền và tín dụng, giữ LS cao nhưng không để lãi suất quá cao! Mức mục tiêu SBV muốn “đưa về” cụ thể là huy động từ 15 – 16%/năm, cho vay 17 – 19%/năm, đó là Thông tin từ PTĐ NVB được đăng tải một cách chính thức.

Đánh giá, NHNN đang làm rất tốt điều này bằng các công cụ CSTT. Xem: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Chờ: vậy trần lãi suất còn để làm gì, bỏ nó đi, hay như trên, nâng lên 15%?

Advertisements