Tags

, ,

Blah…Blah. Taychơi kiệt suất? Thất bại với một error tracking khá lớn! Cho nên, nếu không tính lại VNindex chắc sẽ tiếp tục “làm chỉ số tiếp”. Theo VNB:

ETF funds in Vietnam could not win the market that was gloomy in the recent time…From the establishment time…Till now, NAV of ETF was down 17.2%, FTSE ETF -67.9% while VN Index declined 14.7% and 47.9%, respectively.

Một điểm chú ý nữa là, từ đầu năm, mua ròng của giới Tây lông khoảng 2.1 nghìn tỷ thì …VNM ETF có khả năng đã đóng góp 1.6 nghìn rồi! (khoảng 80 mio bạc xanh gom thêm ~ 4 triệu chứng chỉ) Trong tháng 5, họ mua mạnh VCG, CTG, DPM, PVS, PVX, PPC, OGC (Trong khi đó, FTSE ETF thì ngưng giải ngân – chắc “vỡ mật”)

Advertisements