Tags

,

Chuyện trả cổ tức khá lớn của VIC khiến “dư luận” quan tâm. Đó cũng là một cách…! Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ ở tỷ suất cổ tức (Dividend yield), rõ ràng, cổ tức của công ty này chẳng phải lớn lao, nếu không nói là quá thấp!

Về phần nào đó, nó hoàn toàn nghịch đảo với một phi vụ của Đại gia Google trong thời gian vừa qua (xem ở đây)

Có lẽ người ta ngạc nhiên ở con số nợ đầm đìa (tổng nợ phải trả, nợ vay) gấp từ 2 – hơn 3 lần VSCH. Về dòng tiền, phải dùng phần lớn từ dòng tiền tài trợ để bù đắp cho hoạt động khi dòng tiền hoạt động trong trạng thái âm. Để giải thích động thái này, tôi nghiên về quyền lợi cổ đông lớn hơn là những yếu tố cơ bản cấu thành quyết định phải trả cổ tức bằng cash. Bài viết trên VS khá rõ ràng về một số chỉ tiêu rủi ro cấu trúc vốn, rủi ro dòng tiền và dòng tiền hoạt động trong tương lai cùng với một số giả thuyết về động lực trả cổ tức. Tuy nhiên, là quan điểm cá nhân, tôi nhận thấy có thêm một số cơ sở để trả cổ tức như vậy: Cuộc chơi của cổ đông lớn:

1. Trả cổ tức đợt này do sức ép của cổ đông, đặc biệt là cổ đông lớn. Bởi tỷ suất cổ tức của công ty này thuộc loại thấp.

2. Việc hàng trăm tỷ tiền mặt của cổ đông trong giai đoạn khó khăn này vô cùng quan trọng, họ thực sự thiếu tiền và hạn chế về khả năng có thể vay thêm/hoặc vay với lãi suất quá cao. Trong khi đó, VIC như là công ty mẹ đóng vai trò là một cash cow cung cấp tiền tạm thời cho những cổ đông này (trong lúc công ty đang cân đối được nguồn tiền/hoặc chưa sử dụng/có khả năng vay thêm)

3. Việc vài cá nhân và tổ chức nhận được hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn này là vô cùng quan trọng trong khi giá CP này tăng khá cao trong môi trường không mấy thuận lợi (giá tăng cao, chỉ số P/E lên rất cao với triển vọng không tương ứng) Điều này sẽ là như một hình thức lướt sóng (không mua – tăng vốn từ lợi nhuận để lại và “thoát hàng”) giữ tiền mặt trong giai đoạn này với kỳ vọng giá sẽ điều chỉnh xuống mức thấp trong thời gian tới và sẽ mua trở lại với hình thức tăng vốn sau đó khi giá đủ hấp dẫn.

4. Tạo sự hấp dẫn cho chính CP này trong dài hạn: đó là cổ tức với môi trường tiền mặt là “vua” trong những lúc khó khăn (cổ đông nhỏ cũng sẽ hài lòng vì điều này!), và công ty đã đáp ứng được điều đó. Cũng chẳng ngạc nhiên nếu sau công ty tăng vốn từ dòng tiền này.

5. Có thể là một affair “đánh xuống” vời dòng tiền đầu tư sau đó là tương đương với vay mượn: trả cổ tức bằng cash, tận dụng khả năng vay/đàm phán/gia hạn nợ/tăng dòng tiền (bằng điều chỉnh tăng các khoản phải trả/giảm các khoản phải thu) của công ty tài trợ lại sau đó (tương đương vay để trả cổ tức) rồi tăng vốn trở lại (nếu có thể) để cơ cấu lại tài chính từ chính nguồn cash này. Nó tương đương như một Revert themselves LBO (vì kỳ vọng giá sẽ điều chỉnh). Làm được điều này chỉ khi cổ phần tập trung quá lớn vào một/nhóm cổ đông cùng với khả năng vay vốn khá tốt và lãi suất tốt của các khoản vay này. VIC có thể vay USD, VND và đã vay trung dài hạn, tương đối ổn định với lãi suất bình quân tốt, nên họ sẽ tận dụng.

6. Những khó khăn về cơ cấu tài chính, có thể sau khi phi vụ “hoàn tất” vốn tăng lên sẽ không thay đổi nhiều. Về dòng tiền, có thể sẽ âm và cần tài trợ nhiều, nhưng với quy mô gói cổ tức không quá lớn so với các yếu tố cấu thành dòng tiền, công ty sẽ không gặp khó khăn lắm để cân bằng (giảm vài chục % khoản phải thu, tăng các khoản phải trả và vay thêm/rollover một số khoản nợ,…). Chưa nói đến khả năng trả cổ tức lớn phát đi tín hiệu, công ty đã cân đối được dòng tiền hoạt động khá tốt (trước đây âm, nhưng một số dự án sẽ mang lại tiền khá lớn trong tương lai)

Disclosure: No positions at time of writing.

Advertisements